RECYCLING

RECYCLING EN TRACEERBAARHEID

 

NEOMOUV wilde een verantwoorde dimensie toevoegen en voerde het recyclen van accu's en elektrische en elektronische apparatuur in. Door apparatuur een tweede leven te geven, draagt NEOMOUV bij aan het respecteren van het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

 

NEOMOUV maakt dus deel uit van het initiatief van de organisaties COREPILE en ECO-SYSTEMES, die respectievelijk zijn klanten in staat stellen om accu's en elektrisch en elektronisch afval efficiënt en veilig te recyclen.

 

Lorsque les équipements sont hors d’usage, il suffit de les déposer dans le point de collecte le plus proche. Vous aurez ainsi l’assurance qu’ils seront recyclés et valorisés, sans aucun frais complémentaire à régler !

 

 Neem contact op